ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ANAKOΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από την 1 έως και 20 Μαρτίου 2022.

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα φοιτήσουν οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην Α’ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2022-2023 είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την 4 εγγραφή του/της στο δημοτικό.
  2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

 

Η προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Απερίου

Αναστασία Βδοκάκη