Αυριανοί αιμοδότες

Μαθαίνουμε για την αιμοδοσία. Πόσο σημαντικό είναι, πόσο ανώδυνο και πόσο βοηθάει αυτή η πράξη που διαρκεί 10 λεπτά για να σωθεί μια ζωή. Τέλος τα παιδιά και η δασκάλα τους έφτιαξαν αφίσες για ευαισθητοποίηση. Τα δευτεράκια μας….. αυριανοί αιμοδότες..!!!