Δημιουργικές δραστηριότητες

Τα δευτεράκια διδάσκονται γλώσσα αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά λογισμικά στην τάξη.
Χόκεϋ στην αυλή, παραδοσιακά παιχνίδια (μαντιλάκι, αμπάριζα). Αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τη μέρα μας στο ΔΣ Απερίου Καρπάθου προς όφελος των παιδιών μας.