Παιχνίδια γλώσσας

Ελλείψει πληροφορικής την τελευταία ώρα παίξαμε παιχνίδια ορθογραφίας και αναγνώρισης των χρόνων στο διαδραστικό μας πίνακα!!
Γ’/Δ’ Δημοτικού Σχολείου Απερίου