Ρύπανση του νερού

Στο μάθημα της Γλώσσας ασχοληθήκαμε με τη ρύπανση του νερού συνδυάζοντας τη διαθεματικότητα με το μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Οι μαθητές εξέφρασαν τις απόψεις τους για τους τρόπους που ρυπαίνεται το νερό και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε ένα σχετικό βίντεο…