Σχέδιο εκτάκτων αναγκών

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, της πυρκαγιάς και την εκκένωση του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάθου

Σκοπός: Καταρτίζοντας το παρόν σχέδιο στοχεύουμε στη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών μας και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου μας σε περίπτωση ισχυρού σεισμού ή πυρκαγιάς. Πριν το σεισμό: Το κτήριο του σχολείου βρίσκεται…