Αξιολόγηση σχολείου

Συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας

                                                      Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση  Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος…

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ   Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου Το Δημοτικό σχολείο Απερίου Καρπάθου βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της νήσου Καρπάθου.…