Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, της πυρκαγιάς και την εκκένωση του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάθου

Σκοπός:

Καταρτίζοντας το παρόν σχέδιο στοχεύουμε στη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών μας και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου μας σε περίπτωση ισχυρού σεισμού ή πυρκαγιάς.

Πριν το σεισμό:

Το κτήριο του σχολείου βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημίες από σεισμούς ή να έχει γίνει καταγραφή πυρκαγιάς.

Τα βαριά αντικείμενα έχουν μετακινηθεί σε χαμηλές θέσεις.

Οι έξοδοι, οι διαδρομές και η σειρά εκκένωσης του κτηρίου έχουν επισημανθεί με αριθμημένα βέλη στους τοίχους κάθε χώρου που βρίσκονται οι μαθητές.

Έχει καθοριστεί χώρος συγκέντρωσης η αυλή του σχολείου και οι μαθητές γνωρίζουν σε ποια θέση θα σταθούν.

Θα γίνονται τακτικά ασκήσεις εκκένωσης κτηρίου οι οποίες θα επαναλαμβάνονται.

Οι μαθητές θα ενημερωθούν για τους κινδύνους από το σεισμό ή τη φωτιά και θα ξέρουν από πριν τι πρέπει να κάνουν σε ανάλογη περίπτωση.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών θα ενημερωθούν στην αρχή του σχολικού έτους, με επιστολή της προϊσταμένης του σχολείου, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση σεισμού.

Ορίζονται υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές τους ως εξής:

Γενική  υπεύθυνη του σχεδίου, η οποία έχει και την ευθύνη για την εκπόνηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης καθώς και την οργάνωση, εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού, είναι η προϊσταμένη του σχολείου.

 Υπεύθυνη «Πρώτων Βοηθειών», ο οποία θα φροντίσει και για την οργάνωση, το συστηματικό έλεγχο καθώς και τη μεταφορά του φορητού φαρμακείου στο χώρο συγκέντρωσης σε περίπτωση εκκένωσης του κτηρίου, ορίζεται η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Παναγιώτα Σταματιάδη, με αναπληρωτές της, τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Υπεύθυνοι πυρόσβεσης, οι οποίοι θα φροντίσουν σε περίπτωση εκκένωσης του κτηρίου, για τη μεταφορά ενός πυροσβεστήρα από το ισόγειο στο χώρο συγκέντρωσης, ορίζονται  η προϊσταμένη του σχολείου, με αναπληρωτές τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Υπεύθυνοι για την καταγραφή των μαθητών στο χώρο συγκέντρωσης ορίζονται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τη στιγμή εκκένωσης του κτηρίου στα αντίστοιχα τμήματα.

Οι φάκελοι με τα ονόματα των μαθητών μεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης των τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Υπεύθυνος για το κλείσιμο του καλοριφέρ του σχολείου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ορίζεται ο εκπαιδευτικός της Ε/Στ τάξης Νικόλαος Σιδηρόπουλος, με αναπληρώτρια την προϊσταμένη του σχολείου.

Υπεύθυνος για τη γενική διακοπή του ρεύματος του σχολείου, στην περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, ορίζεται η εκπαιδευτικός της Γ/Δ τάξης Αθηνά Καραμανίδου, με αναπληρωτή τον εκπαιδευτικό της Ε/Στ τάξης Νικόλαος Σιδηρόπουλος.

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο των εξώπορτων του σχολείου και την καταγραφή των μαθητών που παραλαμβάνονται από συγγενικά τους πρόσωπα ορίζονται οι εκπαιδευτικοί της Γ/Δ και Ε/Στ τάξης, Αθηνά Καραμανίδου και Νικόλαος Σιδηρόπουλος.

Με ευθύνη της προϊσταμένης  του σχολείου ενημερώνονται για το Σχέδιο όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Το παρόν σχέδιο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου

http://dim-aperiou.dod.sch.gr/

Την ώρα του σεισμού

Σε περίπτωση σεισμού, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας δίνουν το παράγγελμα «Σεισμός».

 Οι μαθητές, για να προστατευθούν, θα πρέπει να μπουν κάτω από τα θρανία τους και ο εκπαιδευτικός κάτω από την έδρα ή στο κέντρο της αίθουσας.

Με το παράγγελμα «Λήξη Σεισμού», που δίνεται όταν σταματήσουν οι δονήσεις και ηρεμήσουν τα πράγματα, αρχίζει η εφαρμογή του προγράμματος εκκένωσης των αιθουσών, ως εξής:

Οι μαθητές που βρίσκονται στην αίθουσα Α/Β (απέναντι από το γραφείο) βγαίνουν με ηρεμία και τάξη (αφενός ζυγού) και στέκονται στο κέντρο της αυλής στην θέση που έχει προκαθοριστεί από πριν.

Οι μαθητές των τάξεων Γ/Δ και Ε/Στ που βρίσκονται στην κεντρική είσοδο της παλιάς πτέρυγας του κτηρίου αποχωρούν ως εξής:

Πρώτα η Γ/Δ και έπειτα η Ε/Στ πηγαίνοντας στις προκαθορισμένες θέσεις τους.

Οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν τελευταίοι αφού έχουν ελέγξει πως δεν υπάρχει μαθητής στην αίθουσά τους και αφού πάρουν μαζί τους το φάκελο με τα ονόματα και τηλέφωνα των μαθητών.

 Εξαίρεση ως προς το χρόνο αποχώρησης των εκπαιδευτικών αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός του τμήματος Α/Β η/ο οποίος/α προηγείται των μαθητών για να μπορέσει να τους κατευθύνει στο χώρο συγκέντρωσης.  Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθητές στην τραπεζαρία (ώρα γεύματος), εφαρμόζεται το σχέδιο με ευθύνη του εκπαιδευτικού του Ολοήμερου. Οι μαθητές προστατεύονται κάτω από τα τραπέζια και αφενός ζυγού αποχωρούν από το κτήριο.

  Σε περίπτωση που ο σεισμός γίνει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όσοι μαθητές βρίσκονται έξω από το κτήριο πηγαίνουν στο χώρο συγκέντρωσης της τάξης τους. Όσοι μαθητές βρίσκονται μέσα στο κτήριο θα παραμείνουν μέσα, ως το τέλος του σεισμού στο κέντρο των χώρων όπου βρίσκονται και μειώνοντας το ύψος του σώματός τους.

Η έξοδος των μαθητών αυτών γίνεται μετά το πέρας του σεισμού, με τάξη, με κύρια ευθύνη του εφημερεύοντα αλλά και με τη συμβολή όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών.

Σε κάθε περίπτωση η προϊσταμένη  του σχολείου εξερχόμενη του κτηρίου παίρνει μαζί της το ασύρματο τηλέφωνο, το φορητό ραδιόφωνο και καταστάσεις μαθητών.

 Σε περίπτωση απουσίας της τη μεταφορά των παραπάνω φροντίζουν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο γραφείο την ώρα του σεισμού ή ο αναπληρωτής του.

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εκτός αιθουσών διδασκαλίας (γραφεία κ.λπ.) συνεπικουρούν το έργο εκκένωσης του κτηρίου.

Μετά το σεισμό.

  1. Κάθε εκπαιδευτικός ελέγχει, με βάση το φάκελο που θα έχει στα χέρια του, αν όλοι οι μαθητές βρίσκονται στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης και αναφέρει σχετικά στο Διευθυντή του σχολείου.
  2. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, φροντίζει για την αναζήτησή του, αφού πρώτα ενημερώσει την προϊσταμένη του σχολείου και εξασφαλίσει την ασφάλεια των υπολοίπων μαθητών. Σε καμία περίπτωση δε στέλνει προς αναζήτηση άλλον μαθητή.
  3. Οι υπεύθυνοι για τις πρώτες βοήθειες εκπαιδευτικοί φροντίζουν τους πιθανούς τραυματίες και αναφέρουν σχετικά στην προϊσταμένη του σχολείου.
  4. Οι υπεύθυνοι πυρασφάλειας εκπαιδευτικοί φροντίζουν για το σβήσιμο μικροεστιών φωτιάς, αν υπάρχουν και αναφέρουν σχετικά στην προϊσταμένη του σχολείου.
  5. Σε καμία περίπτωση μαθητές και μαθήτριες δεν αποχωρούν μόνοι τους από το σχολείο.
  6. Σε περίπτωση παραλαβής μαθητών από γονέα ή κηδεμόνα υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός που δίδασκε στο τμήμα την ώρα του σεισμού, ο οποίος και ενημερώνει σχετικά τους υπεύθυνους για την καταγραφή εκπαιδευτικούς.
  7. Η προϊσταμένη του σχολείου:

α) Ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αν υπάρχει ανάγκη.

β) Ελέγχει αν προκλήθηκαν εμφανείς ζημιές στο κτήριο και ειδοποιεί τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου.

γ) Ενημερώνει τις προϊστάμενες αρχές για το όποιο πρόβλημα.

δ) Αποφασίζει μαζί με τους εκπαιδευτικούς και μετά από σχετική επαφή με τις αρμόδιες αρχές, για την επιστροφή ή μη των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση αναφέρει σχετικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ε) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των μαθημάτων φροντίζει για την ενημέρωση των γονέων των μαθητών αν αυτό είναι εφικτό.

στ) Δεν εγκαταλείπει το κτήριο ή τον περιβάλλοντα χώρο, αν σε αυτό υπάρχουν μαθητές ή προσωπικό του σχολείου. Πριν την οριστική εκκένωση του κτηρίου ελέγχει πιθανές εστίες φωτιάς και διαρροής νερού.

Σεπτέμβριος 2021

Η Προϊσταμένη του σχολείου

Αναστασία Βδοκάκη