Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στη σχολική ζωή του μαθητή  θα πρέπει να γίνεται λόγος και να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες εκείνες που καθιστούν ικανούς τους αυριανούς πολίτες αυτής της κοινωνίας υπεύθυνους, δημιουργικούς και ελεύθερους  οι οποίοι θα επιδιώκουν την…

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 4/θ Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάθου

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στη σχολική ζωή του μαθητή  θα πρέπει να γίνεται λόγος και να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες εκείνες που καθιστούν ικανούς τους αυριανούς πολίτες αυτής της κοινωνίας υπεύθυνους, δημιουργικούς και ελεύθερους  οι οποίοι θα επιδιώκουν την…