Αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών

Αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά λογισμικά φτιάχνουμε το δικό μας δελτίο καιρού για τρεις διαφορετικές ημέρες και κατόπιν πάνω στο χάρτη της Καρπάθου κολλάμε ανάλογες εικόνες και φτιάχνουμε το δελτίο καιρού της Καρπάθου! Σε εργασία σπιτιού γράφουμε το κείμενο για τον καιρό…