Πειράματα από τη Στ΄ τάξη του σχολείου μας (Διαστολή και συστολή των στερεών)

Τοποθετούμε ένα κέρμα ίσα ίσα που να χωράει ανάμεσα σε δυο καρφιά.Θερμαίνουμε το κέρμα, αυτό διαστέλλεται και μεγαλώνει ο όγκος του. Έτσι δε χωράει ανάμεσα στα καρφιά. Όταν το κέρμα κρυώσει, συστέλλεται και μπορεί να χωρέσει και πάλι ανάμεσα από…