ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2020-2021

Α΄/Β΄ ΤΑΞΗ: Ουρανία Παλέντζα, Γ΄/Δ΄ ΤΑΞΗ: Δημητρία-Ιωάννα Στούκη, Ε΄/ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Αναστασία Βδοκάκη, Προϊσταμένη του σχολείου, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Νικόλαος Σιδηρόπουλος, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Παναγιώτα Σταματιάδη, ΑΓΓΛΙΚΑ: Αικατερίνη Πολεμικού, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Ελισσάβετ Σιδηροπούλου, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Θεοδώρα-Διαμάντω Τσιάντη, ΜΟΥΣΙΚΗ: Χρυσάνθη Αυλωνίτου, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Φωτεινή Τσάμη