“Περιπέτειες με την τηλεόραση” Τζιάννι Ροντάρι

Με αφορμή το μάθημα από το ανθολόγιο “περιπέτειες με την τηλεόραση” του Τζιάννι Ροντάρι, Ανθολόγιο Ε/ΣΤ Δημοτικού σελ. 60, μιλήσαμε για την τηλεόραση, κατασκευάσαμε τον εννοιολογικό χάρτη με λέξεις που μας έρχονται στο μυαλό και αφορούν την τηλεόραση, σχολιάσαμε τι μας αρέσει και τι όχι στην τηλεόραση, φτιάξαμε ένα δικό μας πρόγραμμα τηλεόρασης με εκπομπές δικής μας επιλογής. Τέλος μια ακροστιχίδα που τα αρχικά της σχηματίζουν τη λέξη τηλεόραση έκλεισε αυτό το δίωρο και το μικρό project με θέμα την τηλεόραση. Αναμένουμε την εργασία με τα θετικά και αρνητικά της τηλεόρασης για το επόμενο μάθημα.

εννοιολογικός χάρτης με θέμα την τηλεόραση
προγράμματα τηλεόρασης
εικονογράφηση του δικού μας καναλιού
ακροστιχίδα