Αξιοποίηση τάμπλετς

Αγαπητοί  γονείς!
Σας υπενθυμίζουμε ότι, με πρωτοβουλία και ενέργειες του συλλόγου μας, διαθέτουμε τα τάμπλετς, δωρεά της Εταιρίας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ που διαχειρίζεται ο κ.Αθανάσιος Μαρτίνος.
Ο σύλλογος γονέων τα παραχωρεί στο σχολείο μας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες εντός και εκτός σχολείου και τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης!
Όσοι γονείς επιθυμούν για τα παιδιά τους τη χρήση , θα μπορούν με υπεύθυνη δήλωσή τους να τα παραλάβουν αυτην την Τετάρτη,Πέμπτη και Παρασκευή 8:30-12:00π.μ. οι ίδιοι από τη διευθύντρια κα Αναστασία Βδοκακη τις!  Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του  τάμπλετ, οφείλει ο γονέας που υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση να το επισκευάσει ή αντικαταστήσει!
Τα” τάμπλετς” θα επιστρέφονται τον Ιούνη στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους και την παραλαβή ελέγχων και απολυτηρίων και θα παραλαμβάνονται πάλι το Σεπτέμβρη με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους!
Ευχαριστούμε θερμά την Εταιρία ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και τον αξιότιμο κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για αυτή τη σπουδαία δωρεά. Έτσι συντελεί σημαντικά στο να βελτιώσει, να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνει το στόχο μας ώστε το δημοτικό Απερίου να γίνει ψηφιακό σχολείο!