Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και μεις στο Απέρι δεν αφήσαμε τη μέρα χωρίς να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, για την ανάγκη που προκύπτει για την επίλυσή τους ώστε οι επόμενες γενιές να παραλάβουν έναν πλανήτη όπου όλα τα οικοσυστήματα να λειτουργούν σε αρμονία ταυτόχρονα με τις ανθρώπινες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Με τους μικρούς μαθητές μας διαβάσαμε παραμύθια για τα απειλούμενα είδη, προβάλαμε βίντεο, ζωγραφίσαμε τη χελώνα καρέττα και τη φώκια μονάχους μονάχους (την οποία φιλοξενούμε και στο νησί μας). Διαθεματικά , στη θεατρική αγωγή ακολουθήσαμε τα χελωνάκια προς το ταξίδι τους στη θάλασσα και στη Φυσική Αγωγή παίξαμε παιχνίδια μαζεύοντας όσα περισσότερα σκουπίδια μπορούμε.
Τα μεγαλύτερα παιδιά ενημερώθηκαν για την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη και οργάνωσαν ομάδες δράσης με πρώτη τον έλεγχο και την παρακολούθηση του σχολείου μας για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.