Αγιασμός σχολικού έτους 2022-2023

   Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά για τα διδακτήρια του Απερίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/09/2022 στις 9:00 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Απερίου.
    Τα λεωφορεία από τα Πηγάδια θα ξεκινήσουν 8:30 και από τα χωριά στις 7:30. Τα λεωφορεία θα φύγουν μετά το πέρας του αγιασμού.
 
   Με υπομονή, αλληλεγγύη, σύνεση, σεβασμό ας διαβούμε και αυτή τη σχολική χρονιά.
 
         ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ