Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Απορρίμματα, ένας κρυμμένος θησαυρός

    Eπιτέλους βρήκαμε λίγο χρόνο να φιλοτεχνήσουμε την αφίσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση χαρτιού και για μια φύση χωρίς σκουπίδια… από ανάλογο πρόγραμμα που εκπονούμε στο σχολείο. Αλλάζοντας τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον δημιουργούμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για τη σωτηρία του και την αειφορική διαχείρισή του…!!!!
    Οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες που τις επέλεξαν μόνοι τους με το κίνητρο της βράβευσης της καλύτερης αφίσας.
   Μη θέλοντας να στεναχωρήσω καμμία ομάδα ανέφερα ότι και οι δυο είναι υπέροχες με τα σπουδαία μηνύματα και ότι και οι δυο θα βραβευθούν. Και η απάντηση: “Το ξέραμε κυρία ότι θα βραβεύατε και τις δυο”…!!!
Οι αφίσες αυτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό αφίσας για ευαισθητοποίηση και δημιουργία αφίσας για την καμπάνια που αφορά τη μείωση του χαρτιού στον πλανήτη.
Γ/Δ τάξη Δημοτικού σχολείου Απερίου