Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Στα πλαίσια της χριστουγεννιάτικης γιορτής μας δημιουργήσαμε κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά κυρίως τα οποία αξιοποιήθηκαν στο παζάρι του σχολείου μας.

Δραστηριότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εκπονούνται στο σχολείο μας.