Απορρίμματα, τα “χρήσιμα”, “άχρηστα”

Απορρίμματα, ένας κρυμμένος θησαυρός ο τίτλος του προγράμματος Περιβαλλοντικής      Εκπαίδευσης που εκπονούμε στο σχολείο μας. Σήμερα διαβάσαμε το διαδραστικό, ψηφιακό βιβλίο για την ανακύκλωση του αλουμινίου έκδοση του ΚΠΕ Καλαμάτας, ζωγραφίσαμε σχετικά, παρακολουθήσαμε από το εμπλουτισμένο διαδραστικό βιβλίο το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης για την ανακύκλωση γυαλιού, χαρτιού και αλουμινίου, όπως και συμβουλές για τον “καλό ανακυκλωτή” και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε στην προσπάθειά μας για να ανακυκλώσουμε. Το παράπονο των παιδιών παραμένει: “Κυρία πότε θα ξεκινήσουν προγράμματα ανακύκλωσης και στο νησί μας”;;;;