Πειράματα από την Ε΄ και Στ΄ τάξη

Οι μαθητές της Στ τάξης ασχολήθηκαν στο μάθημα της Φυσικής με πειράματα που αφορούσαν το μεν πρώτο ότι με την αίσθηση της αφής δεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία. Ποτήρια με διαφορετική θερμοκρασία (ζεστό, κρύο, χλιαρό). Οι μαθητές ανάλογα σε ποιο ποτήρι ακουμπούν το χέρι τους έχουν διαφορετικό αίσθημα θερμοκρασίας όταν ακουμπούν το χέρι τους στο χλιαρό νερό. Όταν ακουμπούν στο κρύο νερό αισθάνονται το χλιαρό νερό ως ζεστό, ενώ όταν ακουμπούν στο ζεστό νερό αισθάνονται το χλιαρό νερό ως κρύο.
Στο δεύτερο πείραμα οι μαθητές κατανοούν το ρόλο της χολής στη διάσπαση των λιπών της τροφής. Όπως λειτουργεί το σαπούνι για το λάδι που το διαλύει έτσι λειτουργεί και η χολή στα λίπη κατά τη διάρκεια της πέψης.