Δραστηριότητες της Α΄ τάξης

Τα πρωτάκια μας ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες (παιχνίδια με συλλαβές φτιάχνοντας λέξεις και με υπολογιστές).
Μπράβο στα παιδιά και στη δασκάλα τους κυρία Αλεξία Πάγκου.