Συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας

                                                      Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή – φοίτηση

 Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μαθητών και μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης                                                        Σχέδιο Δράσης                            Συντονιστής Ομάδας

 1. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητριών, ενίσχυση της   επικοινωνίας, των συλλογικών δράσεων, της συνεργασίας, του σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας.

2. Συμμετοχή των μαθητών σε ομαδικές δραστηριότητες, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, εφόσον αυτό είναι εφικτό, λόγω της πανδημίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική διευθέτηση των συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον.

2.  Δημιουργία γραπτών κανόνων θετικής συμπεριφοράς με τη συμμετοχή όλων των μαθητών, ένα είδος συμβολαίου όπου οι μαθητές θα υπογράψουν για την  υλοποίησή του και θα αναρτηθεί σε όλες τις τάξεις.

3. Παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργία  ομάδας και αξιοποίησής της.

4. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας για αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων στο χώρο του σχολείου.

5. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς για τα όρια και τους κανόνες στο σχολείο και στην οικογένεια.

6. Προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τόσο της διαχείρισης συγκρούσεων όσο και για την καλλιέργεια θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών του σχολείου.

Τίτλος σχεδίου δράσης 

Καλλιεργούμε την επικοινωνία- ανοίγουμε ψυχές

Συντονιστής ομάδας 

ΒΔΟΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

 
   

 

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

 

 

Σχολείο και κοινότητα