Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το Δημοτικό σχολείο Απερίου Καρπάθου βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της νήσου Καρπάθου. Οργανικά είναι τετραθέσιο αλλά τα δυο τελευταία χρόνια λειτουργεί ως τριθέσιο με ταυτόχρονη λειτουργία και του Ολοήμερου σχολείου.

Οι μαθητές του είναι παιδιά από τα γύρω χωριά οι οποίοι έρχονται με λεωφορείο του ΚΤΕΛ της περιοχής.

Κτιριακά πρόκειται για ένα καλοσυντηρημένο κτίριο αν και παλιό. Σε αυτό συμβάλλει ένας ενεργός σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ο οποίος στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται.

Το σχολείο διαθέτει υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες με ταυτόχρονη σύνδεση στο διαδίκτυο και με άρτια εξοπλισμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, χώρους σίτισης των μαθητών του ολοήμερου και αίθουσα για το μάθημα των εικαστικών.

Διαθέτει άνετους και ασφαλείς χώρους για παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 
   

 Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 Στο δημοτικό σχολείο Απερίου η μάθηση συντελείται δίδοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε μια ενεργητική διαδικασία μάθησης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές όπως η μέθοδος project, δίδοντας τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέξει τι θέλει να μάθει και πώς να το μάθει.

Η αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων, των εκπαιδευτικών λογισμικών, του Φωτόδεντρου, του Αίσωπου και των άλλων συσσωρευτών εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη διδασκαλία μετατρέποντας τη μάθηση σε ενεργή, αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα.

Βιωματικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές , κάλεσμα ειδικών ή φορέων για παρουσιάσεις στα σχολεία με θέματα που αφορούν σε προγράμματα ή διαθεματικές δραστηριότητες δημιουργούν ένα μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο και επαρκές για τη διαδικασία της μάθησης.

Η δυνατότητα που παρέχει το ολιγοθέσιο σχολείο οι μαθητές να ασχολούνται δημιουργικά όταν η μια τάξη κάνει το μάθημά της, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευχάριστου, δημιουργικού, μαθησιακού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια, σκάκι, παιχνίδια λέξεων αλλά και φύλλα αξιολόγησης, διάβασμα βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, παιχνίδια στην ταμπλέτα ενισχύουν τη μάθηση και απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές.

Οι μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες υποστηρίζονται με τη θετική ενίσχυση για τη φοίτηση των μαθητών, με διαφορετικές προσεγγίσεις στη μάθηση (διαφοροποιημένη, ενισχυτική διδασκαλία).

Η συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς και προγράμματα ενθαρρύνεται όπως επίσης η συμμετοχή σε σχολικές γιορτές και αθλητικούς αγώνες μεταξύ του ίδιου του σχολείου οι οποίοι ενθαρρύνονται και διοργανώνονται και από το ίδιο το σχολείο.

Όσον αφορά την αξιολόγηση αυτή είναι συνεχής καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ξεκινάει από την αρχική όπου εντοπίζεται το επίπεδο γνώσεων των μαθητών με σκοπό να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν προγράμματα και μέθοδοι όπου θα μπορούν να συμβάλλουν στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Περνάει στη διαμορφωτική όπου δίνει τη δυνατότητα στο δάσκαλο να επαναπροσδιορίσει και να επανασχεδιάσει τη διδασκαλία του προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Τέλος με την τελική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός επαναπροσιορίζει τους στόχους του συγκρίνοντας ταυτόχρονα το αρχικό με το τελικό επίπεδο του μαθητή.

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Στο δημοτικό σχολείο Απερίου δεν υπάρχουν φαινόμενα σχολικής διαρροής. Όλοι οι μαθητές φοιτούν κανονικά στο σχολείο και ολοκληρώνουν κανονικά τη φοίτησή τους ανά σχολική χρονιά. Αν παρόλα αυτά παρατηρηθεί αδικαιολόγητη απουσία μαθητή/τών ειδοποιούνται οι γονείς και σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές αναζητούνται τα αίτια και οι λύσεις του προβλήματος.

Συχνές είναι οι επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους που υπάρχουν στην περιοχή και γνωριμία με τα διάφορα επαγγέλματα ιδιαίτερα των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

 Οι μαθητές συνεργάζονται αρμονικά, σε δραστηριότητες ομαδικές, σε project, μέσα και έξω από την τάξη. Η αυλή του σχολείου τους δίνει επίσης τη δυνατότητα να παίξουν, να μοιραστούν το φαγητό τους, να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.

Η διαπολιτισμικότητα και η ποικιλομορφία αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόποι και ο κάθε μαθητής νιώθει ότι βρίσκει το δικό του ξεχωριστό χώρο έκφρασης στο σχολείο.

Το σχολείο σαν μια ζωντανή μικρή κοινωνία δέχεται, αγκαλιάζει και προσπαθεί να ενώσει μαθητές από διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, με διαφορετικά ήθη και έθιμα.

Προσπαθεί να ενώσει, σεβόμενο τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή σε σημείο που να την αναδεικνύει κιόλας μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες ή ακόμα και εργασίες project για παράδειγμα τέτοιες που αφορούν θρησκείες, γλώσσα, ήθη και έθιμα των μαθητών της τάξης, ακόμα και φαγητά και γλυκά των χωρών από τις οποίες κατάγονται οι μαθητές.

Φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού δεν υπάρχουν στο σχολείο. Μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων γίνεται λόγος και πραγματοποιούνται δράσεις για τη σχολική βία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Αν παρόλα αυτά υπάρξει κάποιο φαινόμενο που συνήθως είναι ένας τσακωμός ή μια απλή ανταλλαγή φράσεων, αφού γίνει συζήτηση με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, υπεύθυνο για τέτοια φαινόμενα αναζητούνται λύσεις. Επίσης ενημερώνεται ταχύτατα ο γονέας του μαθητή και μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες, ένα δίκτυο συντονισμένο, πραγματοποιούνται δράσεις και αναζητούνται οι κατάλληλες λύσεις.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

 Για να μπορέσει να υπάρξει η αλληλεπίδραση εκείνη που ευνοεί και συμβάλλει στη διαδικασία μάθησης θα πρέπει η σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών να διέπεται από σεβασμό, κατανόηση, ευγένεια. Οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν, να ζητήσουν να εκφραστούν για οτιδήποτε τους απασχολεί και να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, “ανοιχτά” αυτιά για να το πράξουν.

Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη όταν αισθάνονται ότι οι μαθητές τους τρέφουν εκτίμηση προς το πρόσωπό τους η αλληλεπίδραση και η επαφή που δημιουργείται συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης.

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Το δημοτικό σχολείο Απερίου Καρπάθου προσπαθεί να διατηρεί καλές σχέσεις με τους γονείς των μαθητών του. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται συναντήσεις γονέων για γνωριμία και ενημέρωση για τη λειτουργία της τάξης.

Μια φορά την εβδομάδα, πάνω στο σχολικό πρόγραμμα αναγράφεται η μέρα και η ώρα, εβδομαδιαία όπου οι γονείς μπορούν να έλθουν στο σχολείο να μιλήσουν προσωπικά στο δάσκαλο του παιδιού τους αλλά και να ενημερωθούν για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του.

Όποτε επίσης κριθεί απαραίτητο το σχολείο μπορεί να καλέσει το γονέα για ενημέρωση και συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν το μαθητή.

Με τη λήξη του τριμήνου ο γονέας ή κηδεμόνας καλείται στο σχολείο για την επίδοση του ελέγχου του μαθητή και ενημέρωση για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του.

Πέραν αυτού σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία ο γονιός συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες (εκδρομές, σχολικές γιορτές) όπως επίσης αρκετά συχνά καλείται στο σχολείο να παρουσιάσει θέματα που άπτονται των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων αλλά αντιστοιχα δράσεις που διοργανώνει το σχολείο για την ενημέρωσή του.

 

Θετικά σημεία

 

 

Σημεία προς βελτίωση

 

 
   

 

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 1)

 

 

 

 

 

Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 1)

 

 

 

 

 

Θετικά σημεία

 

 

Σημεία προς βελτίωση

 

 
   

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 1)

 

 

 

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 1)

 

 

 

 

 

Θετικά σημεία

 

 

Σημεία προς βελτίωση