ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2021-2022

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΔΟΚΑΚΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΔΑΣΚΑΛΑ Α/Β ΤΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑ Γ/Δ ΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ε/ΣΤ ΤΑΞΗΣ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΙΠΚΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ