Διαδραστικά παιχνίδια εξάσκησης στην ορθογραφία

Οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα και παίζουν διαδραστικά παιχνίδια εξάσκησης στην ορθογραφία του λεξιλογίου των ενοτήτων της Γλώσσας της Γ’/Δ΄ τάξης.