Φτιάχνουμε πρωτοσέλιδο

Φτιάχνουμε το δικό μας πρωτοσέλιδο με επίκαιρο θέμα τον καιρό…!! Οι μαθητές κόβουν τις εικόνες από το βιβλίο της γλώσσας τις προσθέτουν στο φύλλο της εφημερίδας και προσθέτουν κείμενο για τον καιρό.