Γεωγραφία Ε΄/Στ΄ τάξη

Google earth! Μεσημβρινοί και παράλληλοι κύκλοι της γης! Η απαραίτητη καλλιτεχνική δημιουργία για το τέλος του μαθήματος από το Μάριο και το Θάνο!