εικαστικά

Τα παιδιά μας σήμερα με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού εικαστικών Ελισάβετ Σιδηροπούλου δημιούργησαν όμορφα εικαστικά έργα με ξεχωριστές τεχνικές.Μπράβο παιδιά, μπράβο Ελισάβετ.Δημοτικό σχολείο Απερίου