Εορτασμός του Πολυτεχνείου

Σήμερα κατά την επέτειο του εορτασμού του Πολυτεχνείου οι μαθητές μας και μεις στη σχολική γιορτή μας μιλήσαμε για ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ήταν εκείνο το πολίτευμα, η δικτατορία, που είναι ίδιο με το πολίτευμα της τυραννίας που μαθαίνουμε…