Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ

Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ με τους μαθητές της Ε΄/ΣΤ΄ του Δημοτικού σχολείου Απερίου.
Οι μαθητές μας επισκέφθηκαν σήμερα στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής για την ενέργεια το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο νησί. Επισκεφθήκαμε όλους τους χώρους μάθαμε πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια στο εργοστάσιο, είδαμε τις μηχανές, ενημερωθήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά πώς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για μη περιβαλλοντική επιβάρυνση, με καθαρισμό των λυμμάτων, με ολοκληρωμένο σχέδιο για την πιθανότητα διαρροής καυσίμων και τέλος κεραστήκαμε πορτοκαλάδες.
Κατανοήσαμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο ώστε το νησί μας να έχει τη δυνατότητα για κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο και νιώσαμε την επαγρύπνιση των εργαζομένων ώστε εμείς να έχουμε τη δυνατότητα πατώντας ένα κουμπί να έχουμε όποτε θέλουμε ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι μας.
Τέλος έγινε κατανοητό πόσο σημαντική είναι η οικονομία στην ενέργεια και σε επόμενα μαθήματα θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτό το θέμα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους για τη φιλοξενία, την ευγένεια και την καλή διάθεση με την οποία μας υποδέχτηκαν.