Δραστηριότητες της Α΄ τάξης

Τα πρωτάκια μας ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες (παιχνίδια με συλλαβές φτιάχνοντας λέξεις και με υπολογιστές). Μπράβο στα παιδιά και στη δασκάλα τους κυρία Αλεξία Πάγκου.

Πειράματα από την Ε΄ και Στ΄ τάξη

Οι μαθητές της Στ τάξης ασχολήθηκαν στο μάθημα της Φυσικής με πειράματα που αφορούσαν το μεν πρώτο ότι με την αίσθηση της αφής δεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία. Ποτήρια με διαφορετική θερμοκρασία (ζεστό, κρύο, χλιαρό). Οι μαθητές ανάλογα…